Mourison Logo
Soustřeďte se na to, v čem jste nejlepší. Ostatní nechte na nás!

Zavedení EET i pro nejmenší podnikatele ?

Návrh novely zákona, který předložilo Ministerstvo financí, by měl upravovat náběh třetí a čtvrté fáze evidence tržeb. Podnikatelé, kteří jsou součástí těchto fází, začnou tržby evidovat ve stejný okamžik a to 3 měsíce po platnosti zákona. Podle ministryně financí v demisi, Aleny Schillerové, je reálný termín odstartování poslední fáze EET v březnu 2019.

Součástí této novely zákona je návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele, kterou je takzvaný off-line režim.

Pojďme se společně podívat, v čem tento off-line režim spočívá.

Základní princip je takový, že podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který si vyzvedne na finančním úřadě, a na konci každého dne zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných, případně stornovaných, účtenek.

Každý měsíc pak zašle tento formulář na finanční úřad, který jeho evidenci zpracuje.

Podmínky, které podnikatel musí splnit, aby mohl používat výše vzpomínaný off-line režim, jsou následující:

Podnikatel

  • je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob
  • není plátcem DPH
  • má maximálně jednoho zaměstnance
  • výše jeho příjmů z evidovaných tržeb (tzn. platby v hotovosti, šekem, poukázkou či dalšími způsoby, které spadají do zákona o evidenci tržeb) v každých dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč
  • v každých po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsících uskuteční maximálně 1 000 evidovaných tržeb

Na těchto podmínkách se shodlo Ministerstvo financí se zástupci podnikatelů.

Co si o této novele zákona myslíte ? Zasáhne vás ? S Mourisonem budete na třetí a čtvrtou vlnu EET vždy připraveni !

Podobné příspěvky