Mourison Logo
Soustřeďte se na to, v čem jste nejlepší. Ostatní nechte na nás!

Nepodali jste kontrolní hlášení k DPH? Nezoufejte, pokutě se dá vyhnout

Pokud se vám stane, že v průběhu roku z nějakého důvodu nesplníte povinnost v souvislosti s kontrolním hlášením k DPH a bude vám vyměřena pokuta, nezoufejte. I v roce 2018 zůstávají možnosti prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH stejné jako v roce 2017.

Nárok na prominutí pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč vzniká v těchto případech:

  • jedno libovolné prominutí vzniklé pokuty 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč za rok
  • pozdní reakce do pěti následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy k podání kontrolního hlášení za předpokladu, že povinnost podat kontrolní hlášení plátci skutečně nevznikla
  • pozdní reakce do pěti následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy ke změně, doplnění, či potvrzení údajů v situaci, kdy plátce potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení
  • další možnosti prominutí upravené Pokynem GFŘ D–29, jejichž aplikace nebyla ani předtím časově omezena

Pokud své účetnictví svěříte Mourisonovi, tak si můžete být jistí, že kontrolní hlášení k DPH budete mít vždy v pořádku a s žádnou pokutou se nebudete muset potýkat.

Podobné příspěvky