Mourison Logo
Soustřeďte se na to, v čem jste nejlepší. Ostatní nechte na nás!

Podmínky použití webu

Provozovatelem webových stránek www.mourison.cz a všech jejich částí je společnost Mourison consulting s.r.o. se sídlem Milady Horákové 1738/7, 500 06 Hradec Králové, IČO: 072 96 045, zaps. u OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 42144 („Mourison“).

Veškerá práva autorská, licenční a další práva k webovým stránkám a jejich obsahu vykonává výhradně Mourison.

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména společnosti Mourison ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny. Využití obsahu webových stránek, použití odkazu na tyto stránky či připojení k jiné webové aplikaci či jinému informačnímu materiálu není možné bez výslovného souhlasu společnosti Mourison (v případě zájmu se prosím obraťte písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na info@mourison.cz).

Pokud využijete na webových stránkách formulář, u kterého budete vyzváni k zadání údajů o své osobě, např. telefonu či e-mailu, na kterém si přejete být kontaktováni, bude společnost Mourison nakládat s těmito údaji výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Pokud si po poskytnutí údajů nebudete přát být nadále kontaktováni, stačí zaslat na info@mourison.cz oznámení, že si nadále nepřejete, aby údaje o Vaší osobě byly nadále společností Mourison využívány, přitom prosím uveďte pro účel Vaší identifikace své jméno a příjmení.

Webové stránky a jejich obsah neustále aktualizujeme. Naší snahou je, aby stránky obsahovaly aktuální a přesné informace, což ovšem není vždy možné. Proto, prosím, považujte obsah webových stránek za informativní.

Budeme rádi, pokud nás na případnou nesrovnalost či nepřesnost obsahu webových stránek upozorníte zprávou na kontaktní adrese info@mourison.cz.

Děkujeme!